Hệ thống phòng
Deluxe Double
1.500.000VNĐ/đêm
Deluxe Twin
1.500.000VNĐ/đêm
Excutive Suite
2.500.000VNĐ/đêm
Family Suite
3.500.000VNĐ/đêm
Thông tin đăng ký phòng
Thông tin khách hàng